Registrovaní hráči: 127
Hrdinovia: 103
Hrajúce sa questy: 8

Po prvom vstupe do arény sa ti vytvorí arénový účet. Postavy v aréne nie sú nijako rozdelené na rozdielne rasy či zamerania, každý začína s tým istým - 6 životov, 75 energie a hodnotou 2 vo všetkých statoch. Automaticky ťa to taktiež naučí všetky základné akcie, ktoré môžeš v aréne robiť, stále sa však budeš môcť naučiť päť nových akcii.

V ľavom menu v aréne máš na výber veľa možností - Založ súboj / Tvoj súboj, Prehľad, Oznámenia, Cvičisko, Tvoje akcie, Prebiehajúce súboje, Skončené súboje a Rebríček.

Založ súboj - vytvorenie nového súboja s hráčmi alebo NPC, to už je na tebe... bližší popis zakladania súboja nájdeš nižšie v tomto článku.

Tvoj súboj - zadanie tvojho ťahu v súboji, bližší popis ako bojovať nájdeš nižšie v tomto článku

Prehľad - nájdeš tu všetko podstatné - ak máš súboj, nájdeš ho navrchu. Tiež tu vidíš založené boje ktoré ešte čakajú na pridanie sa iných hráčov. Tvoje dva posledné súboje sú tu zobrazené tiež, keby si si chcel pozrieť ako prebiehali.

Oznámenia - ak ťa zabijú alebo sa ukončí aréna, nájdeš tu o tom oznámenie.

Cvičisko - zoznam akcii, čo sa môžeš naučiť. Tie sú veľmi dôležité v boji a odporúčam si ich preštudovať. Taktiež, ak máš 100 alebo viac mincí, môžeš si na cvičisku vylepšiť nejakú z tvojich vlastností (HP, energiu, silu, obratnosť, inteligenciu či naučiť sa novú akciu). Viacej sa o akciách a minciach dozvieš nižšie v tomto článku

Tvoje akcie - tu nájdeš celkový zoznam tvojich naučených akcii - zo začiatku máš jednu základnú akciu z každého typu boja

Prebiehajúce a skončené súboje - zoznam súbojov čo práve prebiehajú alebo skončili - môžeš si do detailov pozrieť ich priebeh

Rebríček - zoznam 20 najlepších hráčov v aréne, zoradené podľa skúseností

 

Súboje všeobecne

Bojovať môžeš proti hráčom, NPC alebo kombinácii oboch

Skupiny bojovníkov proti sebe môžu byť ľubovoľne zmiešané. Môžu bojovať dvaja hráči proti trom lukostrelcom, alebo jeden hráč s dvoma lukostrelcami proti druhému hráčovi s troma lovcami...

Skupín môže byť aj viacej ako dve - napríklad štyria hráči, každý proti každému.

Účastníci súboja môžu byť iba v okruhu jednej úrovne od zakladateľa. Ak teda hráč úrovne 2 založí hru, nemôže sa k nej pridať hráč s úrovňou 4. Obmedzenie platí aj na NPC.

Pred vstupom do arény musíš vybrať svoj štýl boja, ktorý budeš tento boj používať. Nikdy nemôžeš dva súboje za sebou používať ten istý štýl, preto je dobré sa zamerať na vylepšovanie minimálne dvoch typov boja.

Na každý typ boja je dobrá iná vlastnosť - na boj zblízka je to Sila, na boj z diaľky Obratnosť a na magický boj Inteligencia. Výška týchto statov ovplyvňuje tvoju bojovú silu.

Súboj začne automaticky keď hráš sám proti NPC, alebo vtedy, ak sa zaplní posledné voľné miesto, ktoré mal obsadiť hráč. Od tohoto momentu sa rátajú dve hodiny do konca kola.

Počas boja je každé kolo potreba vybrať svoj cieľ, smer tvojho útoku, miesto na tele ktoré si brániš a samozrejme akciu, ktorou útočíš. Bližšie informácie o útoku nájdeš nižšie.

Každé kolo trvá dve hodiny - ak dovtedy niekto nepotiahne, automaticky sa potiahne zaňho jednou základnou akciou.

Ak počas boja zomrú všetci hráči ale NPC z rôznych skupín sú stále nažive, súboj sa dohrá automaticky až dokonca. Všetci vo výhernej skupine dostanú isté množstvo expov upravené podľa toho, ako dlho vydržali v boji.

Každý hráč dostane po skončení boja niekoľko mincí - závisí od toho, či vyhral a ako dlho sa udržal v boji.

 

Tvorba súboja

Na začiatku si musíš vybrať typ, ktorým bojuješ. Tento typ boja nikto nevidí dovtedy, pokým nezačneš bojovať. 

Následne už iba pridávaš hráčov alebo NPC do skupín, ako chceš. 

Keď dokončíš tvorbu skupín, môžeš súboj odštartovať - ak hráš iba ty a NPC, štartne sa hneď. Ak si pridal hráčov, súboj sa zverejní pre ostatných a tí sa doň môžu pridať. Preto je celkom fajn najprv sa spýtať napr. v chate, či si niekto nejde zahrať.

Arénu môžeš hrať iba raz za hodinu. Ráta sa to ako hodina po začiatku predošlého súboja, takže ak nejaká aréna trvá viac ako hodinu, môžeš začať znova ihneď po jej ukončení.

 

Pripojenie sa k boju

V tvojom prehľade vidíš všetky súboje, do ktorých sa môže pripojiť nejaký hráč. Stačí potom kliknúť na ikonku neznámeho hráča, a pripojíš sa (samozrejme, ak spĺňaš úroveň). 

 

Priebeh kola

Je úplne jedno v akom poradí hráči spravia svoje akcie, všetky sa vyhodnotia naraz. 

Každý hráč musí najprv zvoliť cieľ svojho útoku - jednoduchým kliknutím na obrázok daného hráča / NPC mu označí pozadie na oranžovo, to znamená, že je správne vybraný.

Potom treba vybrať časť tela, na ktorú hráč útočí. Celkovo sú štyri časti - hlava, ruky, telo a nohy. Kliknutím na danú časť panáčika sa označí časť tela, tiež by sa mala dať do oranžova. 

Rovnakým spôsobom treba vybrať časť tela, ktorú si hráč obraňuje. Ak sa útočník trafí do časti ktorú si obranca obraňuje, nemá žiaden bonus k útoku (ak útočník trafí odkrytú časť, dá o jedno zranenie viacej).

Následne už stačí iba vybrať akciu a zaútočiť. V každom súboji máš dva typy akcii - defenzívne akcie, tie sú rovnaké pre všetky typy súbojov a nemôžu nikoho zraniť, preto pri nich nemusíš vyberať cieľ ani mierenie tvojho útoku, musíš však vybrať časť svojho tela, ktorú si obraňuješ. Druhým typom sú akcie tvojho typu súboja. Tie už zranenia dávajú.

 

Akcie

Ako už zrejme vieš, sú štyri typy akcii - defenzívne (tie máš pri všetkých typoch súbojov) a potom akcie na boj zblízka, z diaľky a magické akcie. Akcie na boj zblízka majú väčšinou celkom pekný útok a neznižujú obranu. Akcie na boj z diaľky sú trocha silnejšie, no väčšinou znižujú obranu a preto hráč dostáva väčšie zranenia. Veľká časť týchto akcii tiež berie energiu potom, čo je obrancu zranila aspoň za jeden život. Ako posledný typ akcii sú magické. Tie majú rôzne efekty - silné útoky, pridávanie životov či energie,  odoberanie energie nepriateľom,... od všetkého niečo.

Každá akcia má niekoľko parametrov:

  • Cena akcie v energii a životoch - koľko životov či energie ti akcia odoberie (prípadne pridá, väčšinou pri defenzívnych akciách)
  • Sila útoku - určuje základnú silu tvojho útoku touto akciou
  • Energia - určuje počet energie ktorú zoberie obrancovi, ak spraví aspoň jedno zranenie.
  • Obrana útoku - znižuje prichádzajúce zranenie o tento počet. Ak je mínusová, dostáva zranenia navyše (hlavne pri boji zdiaľky, no nie je to pravidlo).
  • Opakovanie - každá akcia má určený počet opakovaní, teda nemôžeš ju v jednom boji použiť viac krát, ako je toto číslo. Základné akcie sú neobmedzené.

Je iba na tebe aké akcie sa naučíš a ovplyvníš svoj postup v aréne, odporúčam sa však naučiť veľa defenzívnych akcii, keďže tie môžu byť využívané vo všetkých typoch súbojov.

 

Výpočet skúseností za výhru

Základ skúseností - za každého, kto je v skupine proti tebe získaš istý počet skúseností do základu, ktorý sa upravuje. Ak je daná bytosť rovnakej úrovne ako ty, získaš 2 skúsenosti. Ak je o level nižšia získaš 1 skúsenosť, ak je o úroveň vyššia získaš až 3 skúsenosti. Toto e však iba základné množstvo skúseností, ktoré ovplyvňuje viacero faktorov. Skúsenosti taktiež získaš iba vtedy, keď arénu vyhráš.

  • Veľkosť tvojej skupiny - čím viacej je vás v tvojej skupine, tým menej skúseností dostaneš.
  • Počet skupín - čím viac je skupín, tým menej skúseností pre teba (lebo sa mláti každá skupina s každou, nie priamo s tvojou).
  • Kolo súboja - ak si bol vyradený zo súboja skôr ako skončil ale tvoja skupina napriek tomu vyhrala, dostaneš daný podiel expov podľa toho, do koľkého kola si sa dostal. 

Vzorec na výpočet tvojich skúseností za arénu:

EXP_SKUPINY = (1 - 0,25 * (SKUPÍN - 2)) (minumum 0.25) 

EXP_KOLÁ = KOLO / KOL_CELKOVO (1, ak prežil až do konca)

EXP_ZÁKLAD * EXP_SKUPINY / POČET_V_SKUPINE * EXP_KOLÁ

Výsledok sa po výpočte zaokrúhli.

 

Skúsenosti a úrovne

Na prechod na ďalšiu úroveň potrebuješ vždy o 10 skúseností naviac ako na prechod na aktuálnu úroveň. Na druhú úroveň teda potrebuješ 10 skúseností, na tretiu 20 (dokopy 30), na štvrtú 30 (dokopy 60), atď.

Prechodom na vyššiu úroveň sa ti automaticky zvýši počet životov o 1 a počet energie o 8. Taktiež dostaneš možnosť naučiť sa dve nové akcie. Tiež si pri tom môžeš vybrať dve z nasledujúcich možností: +2 životy, +10 energie, +1 sila, +1 obratnosť alebo +1 inteligencia.

Na ďalšiu úroveň nemôžeš postúpiť, ak sa môžeš naučiť nejaké nové akcie, prípadne aktuálne bojuješ v súboji.

 

Mince a ako ich získať

Za mince môžeš vylepšovať svoje vlastnosti na cvičisku.

Za 100 mincí môžeš zvýšiť svoju silu, obratnosť či inteligenciu o 1, naučiť sa jednu akciu navyše, alebo si celkovo pridať 2 životy alebo 10 energie.

Za každú skúsenosť, ktorú získaš v aréne dostaneš 10 mincí. Ak súboj prehráš, dostaneš náhodné číslo od 1 po počet kôl v súboji, koľko si vydržal (max. však 10).

 

 


17:53:14 12.08.2015 by Méďo